Bemutatkozik óvodánk

.Óvodánkat 1949-ben alapították, majd elköltöztették. 1963 óta működik ebben az épületben, amely több helyiségével jobb és kedvezőbb feltételeket biztosít a gyermekneveléshez. Folyamatos változásokon ment keresztül. Megújult kívül-belül, tágasabb, szebb lett, mint kezdetekben. Nevelőtestületünk jelenleg 4 fő óvodapedagógusból áll, dajkáink száma 2 fő. Minden pedagógusunk szakképzett, főiskolai végzettséggel rendelkezik, szakvizsgája egy pedagógusunknak van. Egy óvodapedagógusunk gyógypedagógiai asszisztensi végzettséggel is bír. Minden óvodapedagógusunk elvégezte az autizmus alap továbbképzést. Dajkáink is szakképzettek. Udvarunk tágas, gondozott. Játékokkal is bővült az elmúlt időszakban fenntartói segítséggel. Nagy árnyékolt homokozó is megtalálható. Csoportszobáink száma kettő, egy nagyobb és egy kisebb csoportszobával rendelkezünk, melyek világosak, otthonosak. Mindegyik csoporthoz külön mosdó tartozik.

A gyermekek komfortérzetéhez szükséges eszközök rendelkezésünkre állnak. Fontos számunkra a hozzánk járó gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése, a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik segítése, a a differenciált fejlesztés, a magatartászavarokkal, beilleszkedési problémákkal küzdő gyermekek kiszűrése, időben szakemberhez irányítása. Óvodánk a sajátos nevelési igényű- pszichés fejlődés zavarai, autizmus spektrumzavar, testi-érzésszervi- beszédfogyatékos- gyermekek integrált nevelését is felvállalja, mely hatalmas kihívás, és egyben nemes feladat. Pedagógiai programunk a néphagyományokra épül, alapja a hagyományok, a népi kultúra átörökítése, mely program a KOMPETENCIA program részleges adaptálásával bővült. A kompetencia alapú program előnyei között szerepel, hogy egyénre szabott, a készség és képességfejlesztés kerül középpontba, tevékenységközpontú és szakít a frontális csoportmunkával. A gyermek saját ütemben történő differenciált fejlesztésére épít. Amit kínálunk: - Egészséges, biztonságos fejlesztő környezet Napirend, amely a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe veszi - Játéktevékenyégek, játékba integrált képességfejlesztés - Kreatív, innovatív óvodapedagógusok - A család és az óvoda együttműködését -közös kirándulások, közös délutáni programok - Változatos, igényekhez igazodó programok: - úszásoktatás, hitoktatás, Ovifoci, színház.
Szeretettel Várunk!

Legnépszerűbb foglalkozásaink

foci

Ovi foci

Óvodánkba a mozogni, sportolni vágyó gyermekeknek lehetőségük van ovi foci foglalkozásra járni, mely heti 1 alkalom. A foglalkozás ingyenes,
a Lajoskomáromi focipályán van edzés, a gyerekek utaztatását a foci edző oldja meg óvónői kísérettel.
szas1

Úszás

Az úszásoktatás heti 1 alkalommal Enyingen a Cifra kerti tanuszodában van a gyermekek számára. Ez a foglalkozás önköltséges, az utaztatást az önkormányzat által biztosított kisbusszal oldjuk meg egy óvónő és egy dajka kíséretével.
nyeloktatas

Hitoktatás

Óvodánkban Katolikus és Református felekezeti hitoktatásra járhatnak a gyerekek heti rendszerességgel.

Intézményünk

Szabadhídvégi Napsugár Óvoda

© 2022 / Minden jog fenntartva